15-3531

15-3531

Το laptop δεν ανοίγει. Κάποιες φορές δεν ανάβει ούτε το led φόρτισης.

Επισκευή μητρικής πλακέτας.

Η πλακέτα δεν θέλει αντικατάσταση αλλά επισκευή : LA-B481P REV:1.0