Επισκευή γραφικά ENVY 15-1050NR

Επισκευή γραφικά ENVY 15-1050NR

Το laptop σβήνει ή δεν έχει εικόνα.

επισκευή κάρτας γραφικών (reballing)

Μετά την επισκευή της κάρτας γραφικών το laptop λειτουργεί ξανά.