ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ DELL 1564

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ DELL 1564

REBALLING ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ. ΤΟ ΝΟΤΕΒΟΟΚ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ.