Επισκευή μητρικής (reballing)

Επισκευή μητρικής (reballing)

Ακολουθούν εικόνες τις επισκευής dell insiron 1764. Το notebook δέν έφερνε εικόνα.