F&U FDH2464FHD (10139 )

F&U FDH2464FHD (10139 )

ΜΗΤΡΙΚΗ : RT109CL ή TLSM-2009  ή  HD850/W98 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ : CEC--120006 REV1.1 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

INVERTER : DP-04-22001 REV 1.1.2H (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

HXEIA, POWER BUTTON, IR, USB: YDT411-01, TL_2254_TP, TL_62XL ή RMT076-R,E193079-B (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)

ΟΘΟΝΗ Ο.Κ ΛΑΜΠΕΣ OFF (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)