F&U FL2D4904UH (10367)

F&U FL2D4904UH (10367)

ΜΗΤΡΙΚΗ : 17MB130S ή 1905 23542195 282583360077 10122165 7100 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ : 17IPS72 ή 28263212 ή 23383402 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

LED STRIP : 17DLB49UER1-A & 17DLB49UER1-B (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

ΗΧΕΙΑ - FLEX - WIFI - IR -BLUETOOTH - ΒΑΣΗ : 17WFM07, 17LD199,17BT02 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

PANEL : VES490QNDS-2D-N12 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)