F&U FL40110 (10272)

F&U FL40110 (10272)

ΜΗΤΡΙΚΗ : TP.MS3663S.PB801 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

LED STRIP : HL-00390A30-0402S-07 (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) 50€

 

ΗΧΕΙΑ 20€ - (IR ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) - CONTROL 25€ - ΒΑΣΗ 25€ : LE-40P28 SPK CVR_L , 306070KEY32Z1N01 JCM200225 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

PANEL : CX400DLEDDM (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)