F&U FLS32220H (10291)

F&U FLS32220H (10291)

ΜΗΤΡΙΚΗ : 17MB211S ή 1908 23555261 283775161741 10122160 91701 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 60€

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ : 17IPS62 ή 28386136 ή 23506362 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

LED STRIP : 17DLB32NER1 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

HXEIA - FLEX - WIFI - IR - BLUETOOTH : 17WFM07,17LD199,17BT02 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 20€

 

PANEL : VES315UNDX-2D-N21 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)