Κάρτα γραφικών TOSHIBA C660D-10D

Κάρτα γραφικών TOSHIBA C660D-10D

Το toshiba άνοιγε αλλά δεν είχε εικόνα (black screen),έτσι έγινε επισκευή στην κάρτα γραφικών (reballing).