LG 22M45D-B

LG 22M45D-B

Το monitor ανάβει, λειτουργεί και κάποια στιγμή μετά από 10-20 λεπτά σβήνει.

Επισκευή μητρικής πλακέτας.