LG 60LA620S (10231)

LG 60LA620S (10231)

ΜΗΤΡΙΚΗ : EAX64797003(1.2) ή EBT62383456 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ : EAX64908201(1.7) (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 65€

ΟΔΗΓΟΣ LED  :  EBR76469701 ή 13D-60P1 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 40€

LED STRIP : LG INNOTEC POLA2.0 60'' REV 0.1 R (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 65€

TCON : 6870C-04258 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 40€

ΗΧΕΙΑ - WIFI - ΚΟΥΜΠΙΑ - (IR ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) - FLEX : TWFM-B006D, EBR76384101 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 30€