ΜΗΤΡΙΚΗ LG EAX64104702(1)

ΜΗΤΡΙΚΗ LG EAX64104702(1)

Επισκευή μητρικής EAX64104702(1). Η τηλεόραση ανοίγει και δεν φέρνει εικόνα ή χάνει τον ήχο.

Σε κάποιες τηλεοράσεις μπορεί να βγάλει το λογότυπο LG και να μην φέρνει εικόνα.