NEI 32NE4000 (10267)

NEI 32NE4000 (10267)

ΜΗΤΡΙΚΗ : CV3663C-A32 ή TFT219536 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

LED STRIP : JL.D32061330-315FS-M_V02 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

ΗΧΕΙΑ - ΙR & POWER BUTTON - CONTROL - ΒΑΣΗ : DVB-FM15320071-06 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)

 

PANEL : G320KD1T01-7  ή   LCMDG315KT536003437 (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)