PHILIPS 221TE4L - 231TE4L-241TE4L

PHILIPS 221TE4L - 231TE4L-241TE4L

Η τηλεόραση δεν ανοίγει. Το κόκκινο led δεν ανάβει.

Οι τάσης που βγάζει το τροφοδοτικό δείχνουν σωστές.

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται στο ίδιο μοντέλο αλλά

 σε διαφορετικές ίντσες (22'',23'',24'')

Επισκευή της τηλεόρασης άμεσα και οικονομικά.