ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-FIRMWARE-UPDATE TV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-FIRMWARE-UPDATE TV

Προγραμματίζω chip NAND FLASH ,EEPROM,BIOS

για τα περισσότερα μοντέλα Τηλεοράσεων.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει από έμπειρο τεχνικό

που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για αποκόλληση

και επανατοποθέτηση των chip.

Εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός μπορείτε

να στείλετε την πλακέτα και να αντικαταστήσω  το ελαττωματικό

chip  με καινούριο  προγραμματισμένο.