SAMSUNG LE32A656A1F XXH

SAMSUNG LE32A656A1F XXH

Η τηλεόραση δεν ανάβει. Ούτε το led του power.

Επισκευή τροφοδοτικού.