SAMSUNG LE40B553M3W XXH

SAMSUNG LE40B553M3W XXH

Η τηλεόραση δεν ανάβει.