SAMSUNG LE40C652L2W XXH

SAMSUNG LE40C652L2W XXH

Η τηλεόραση προσπαθεί να ανοίξει και κάνει επανακκίνηση.