Μικροεπισκευές –Αντικαταστάσεις

    Μικροεπισκευές –Αντικαταστάσεις

Αντικατάσταση ή επισκευή στα φις όλων των κατασκευαστών laptop. Μην αφήσετε το χαλασμένο φις τροφοδοσίας να σας δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στον υπολογιστή σας. Το απότομο σβήσιμο (όταν  δεν κάνει καλή επαφή το φις) μπορεί να σας χαλάσει το σκληρό δίσκο ή τα windows.

Επίσης αντικαταστώ οθόνες (απο 25€) ,πληκτρολόγια (απο 20€), μνήμες και άλλα περιφερειακά.

Τέλος επισκευάζω ή αντικαταστώ σπασμένους μεντεσέδες (hinges,κρατάνε την οθόνη)

Όλων των κατασκευαστών.